9th class general math exercise 1.1 Urdu Q1 Solution

سوال نمبر۱- درج زیل فی صد کو کسروں کی آسان شکلوں میں واضح کیجئے۔

\((i)\: 95\%\)

\[\frac{95}{100}\]

سے کاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{19}{95}}{\cancelto{20}{100}}\]

\[\frac{19}{20}\]

\((ii)\,65\%\)

\[\frac{65}{100}\]

سے کاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{13}{65}}{\cancelto{20}{100}}\]

\[\frac{13}{20}\]

\((iii)\,75\%\)

\[\frac{75}{100}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{15}{75}}{\cancelto{20}{100}}\]

\[\frac{\cancelto{3}{15}}{\cancelto{4}{20}}\]

\[\frac{3}{4}\]

\((iv)\,25\%\)

\[\frac{25}{100}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{5}{25}}{\cancelto{20}{100}}\]

\[\frac{\cancelto{1}{5}}{\cancelto{4}{20}}\]

\[\frac{1}{4}\]

\((v)\,56\%\)

\[\frac{56}{100}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(2\)

\[\frac{\cancelto{28}{56}}{\cancelto{50}{100}}\]

\[\frac{\cancelto{14}{28}}{\cancelto{25}{50}}\]

\[\frac{14}{25}\]

\((vi)\,48\%\)

\[\frac{48}{100}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(2\)

\[\frac{\cancelto{24}{48}}{\cancelto{50}{100}}\]

\[\frac{\cancelto{12}{24}}{\cancelto{25}{50}}\]

\[\frac{12}{25}\]

\((vii)\,8\%\)

\[\frac{8}{100}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(2\)

\[\frac{\cancelto{4}{8}}{\cancelto{50}{100}}\]

\[\frac{\cancelto{2}{4}}{\cancelto{25}{50}}\]

\[\frac{2}{25}\]

\((viii)\,33\frac{1}{2}\%\)

عام کسر میں تبدیل کرنے سے

\[\frac{67}{2}\%\]

\[\frac{67}{2}\times\frac{1}{100}\]

\[\frac{67}{200}\]

\((ix)\,37\frac{1}{2}\%\)

عام کسر میں تبدیل کرنے سے

\[\frac{75}{2}\%\]

\[\frac{75}{2}\times\frac{1}{100}\]

\[\frac{75}{200}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{15}{75}}{\cancelto{40}{200}}\]

\[\frac{\cancelto{3}{15}}{\cancelto{8}{40}}\]

\[\frac{3}{8}\]

\((x)\,87\frac{1}{2}\%\)

عام کسر میں تبدیل کرنے سے

\[\frac{175}{2}\%\]

\[\frac{175}{2}\times\frac{1}{100}\]

\[\frac{175}{200}\]

سے دو بارکاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{35}{175}}{\cancelto{40}{200}}\]

\[\frac{\cancelto{7}{35}}{\cancelto{8}{40}}\]

\[\frac{7}{8}\]

\((xi)\,5\frac{1}{4}\%\)

عام کسر میں تبدیل کرنے سے

\[\frac{21}{4}\%\]

\[\frac{21}{4}\times\frac{1}{100}\]

\[\frac{21}{400}\]

\((xii)\,42\frac{1}{2}\%\)

عام کسر میں تبدیل کرنے سے

\[\frac{85}{2}\%\]

\[\frac{85}{2}\times\frac{1}{100}\]

\[\frac{85}{200}\]

سےکاٹیں گے۔\(5\)

\[\frac{\cancelto{17}{85}}{\cancelto{40}{200}}\]

\[\frac{17}{40}\]

Leave a comment